Op zoek naar bezwaar?

 
bezwaar
Synoniemen van bezwaar; ander woord voor bezwaar synoniemen.net.
afbreuk, bezwaar, detriment, drawback, handicap, hinderpaal, keerzij, keerzijde, last, letsel, min, minpunt, ongunstigheid, onvoordeligheid, schade, schaduwkant, schaduwzijde, strop, tegenvaller, verlies protest zn.: bestrijding, bezwaar, kritiek, onvrede, opstand, tegenwerping, verzet, voorbehoud klacht zn.: aanklacht, beklag, bezwaar, doleantie, grief, protest, reclame, verzuchting tegenstand zn.:
bezwaar Vertaling Nederlands-Frans.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: bezwaar DE bezwaar EN bezwaar ES. Definities op Encyclo.nl: bezwaar 14x. Vertalingen bezwaar NLFR. b z w a r.
Bezwaarprocedure Wikipedia.
Dit orgaan zal bij ontvankelijkheid onderzoeken of het zijn beslissing zal herzien. Een bezwaarschrift bij de belastingdienst tegen een te hoge aanslag; de Awir heeft een aparte regeling voor massaal bezwaar.; Bezwaar tegen een besluit van de gemeente om het parkje in de buurt te bebouwen.;
Bezwaarschrift Belgium.be.
Rechtzetting bij de taxatiedienst. Als u vaststelt dat uw aanslagbiljet een eenvoudige fout bevat, neemt u best onmiddellijk contact op met uw taxatiedienst. In principe zal de taxatiedienst het nodige doen om de vergissing zo snel mogelijk recht te zetten.
Bezwaar indienen Belastingportaal Vlaanderen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Als na behandeling van het bezwaar de belasting geheel of gedeeltelijk verschuldigd blijft, blijft ook de nalatigheidinterest verschuldigd, zelfs voor de periode van de behandeling van het bezwaar. In uw bezwaarschrift neemt u de belangrijkste kenmerken van het aanslagbiljet over b.v.
Traduction bezwaar français Dictionnaire néerlandais Reverso.
Utilisez le dictionnaire Néerlandais-Français de Reverso pour traduire bezwaar et beaucoup dautres mots. Vous pouvez compléter la traduction de bezwaar proposée par le dictionnaire Néerlandais-Français en consultant dautres dictionnaires spécialisés dans la traduction des mots et des expressions: Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins, Merriam-Webster.
Bezwaar aantekenen of in beroep gaan Vlaamse sociale bescherming. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Heb je bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming een bezwaar ingediend over je zorgbudget en ben je het niets eens met de beslissing over dat bezwaar? Of wil je in beroep gaan tegen een beslissing over je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?
Bezwaarschrift Wikipedia.
De eisen zijn limitatief. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient naam en adres van de bezwaarmaker te bevatten, er moet worden aangegeven waartegen bezwaar wordt gemaakt, waarom er bezwaar wordt gemaakt en het moet gedateerd zijn. De wet stelt niet de eis dat het bezwaarschrift in het Nederlands of Fries moet zijn gesteld.

Contacteer ons